Adatvédelmi Nyilatkozat - La Femme Esküvői Ruhaszalon
HONLAPON KERSZTÜL TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS

A lafemmeszalon.hu-t (a továbbiakban: honlap) Schindler-Nagy Veronika Adrien egyéni vállalkozó(a továbbiakban: üzemeltető vagy adatkezelő) üzemelteti. A honlap üzemeltetője jelen nyilatkozatával tájékoztatja a honlap látogatóit és felhasználóit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeikről. Amikor a lafemmeszalon.hu szolgáltatásait használja, az adatkezelőre bíz bizonyos személyes adatokat.

Az adatkezelő adatai

  • név: Schindler-Nagy Veronika Adrien egyéni vállalkozó
  • székhely: 4025 Debrecen, Piac utca 81. fszt. 1. sz.
  • adószám: 72575109-2-29
  • elektronikus elérhetőség: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. (e-mail és egyéb online kapcsolat felvételi lehetőség)
  • telefonos elérhetőség: +36 30 2516518


I. A kezelt adatok köre

1./ A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe, illetve annak az oldalnak a neve, ahonnan a felhasználó érkezett. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal.

A honlap egyes részeinek letöltésekor az adatkezelő kisméretű, adott esetben személyes adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a látogató számítógépére, egyéb eszközére adatfeljegyzés, a látogató azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése céljából. A látogató az internet-hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az adatkezelő cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén, egyéb eszközén, és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. Ugyanakkor a cookie-k el nem fogadásakor egyes oldalak nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a látogató nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

Bárki látogathatja a honlapot anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatokat kellene megadnia.

2./ A hírlevél igénylés, kérdések, a szalonba bejelentkezés (időpont egyeztetés) és egyéb megkeresések esetén a – a felhasználó által önként megadott adatoktól függően - a felhasználó nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét az üzemeltető kizárólag kapcsolattartási célra használja, a személyes adatokat nem teszi hozzáférhetővé a honlap más látogatói számára.

II. Az adatkezelés jogalapja

1./ A honlap használata során átadott adatok kezeléséhez a honlap használója a honlap böngészésével hozzájárulását adja, a jelen tájékoztatás ismeretében.

A fenti I.2./ pontban megjelölt személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

III. Az adatkezelés céljai

1./ Weboldal látogatói adatok - A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik.

2./ Hírlevél feliratkozás (amennyiben az az adatkezelőnél elérhetővé válik) – Az üzemeltető kezelésébe adott személyes adatok kezelésének a célja, hogy az érintett hírlevelet igényeljen, az üzemeltető pedig hírlevelet küldhessen számára. A személyes adatok kezelése mind a hírlevél szolgáltatás biztosítása, mind az érintettel való ezirányú kommunikáció céljából történik. A személyes adatokat az üzemeltető eltérő célra nem használja és bizalmasan kezeli. Az adatkezelés időtartama addig tart, amíg a hírlevélre regisztrált felhasználó leiratkozik a hírlevélről, melyre a hírlevelekben található linken van lehetősége.

3./ Kapcsolattartás – Az üzemeltető kezelésébe – akár a honlapon keresztül akár egyéb kommunikációs csatorna segítségével - adott személyes adatok kezelésének a célja, hogy az üzemeltető és az érintett közötti kommunikációt szavatolja, az üzemeltető által nyújtott szolgáltatás biztosítása érdekében. A személyes adatokat az üzemeltető eltérő célra nem használja és bizalmasan kezeli.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

IV. Az adatkezelés időtartama

1./ A session ID-k a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó a saját cookie-ját bármikor törölheti. A cookie-k automatikusan törlődnek a böngésző beállításától függően.

2./ Amennyiben a felhasználó hozzájárult ahhoz, hogy adatait hírlevél, kommunikáció, kapcsolattartás céljára használjuk, ezen adatokat addig tároljuk, míg arról a felhasználó másként nem rendelkezik / a hozzájárulást vissza nem vonja.

V. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

1./ A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Az automatikusan generált statisztikai adatokhoz adatfeldolgozóként a szerver üzemeltető is hozzáfér.

Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át, kivéve akkor, ha a felhasználó kifejezetten ilyen célból adta meg személyes adatát.

Az adatkezelő csak kivételes esetben adja át az érintett személyes adatait állami szerv számára, pl. folyamatban lévő bírósági eljárás során a felek közötti jogvitában, rendőrségi megkeresés stb.

A felhasználó bármikor jogosult módosítani a megadott adatokat. Hírlevél igénylése estén az új e-mail cím megadásához le kell iratkozni, majd az új e-mail címmel feliratkozni. Nem nyilvános, és harmadik személy számára nem hozzáférhető az érintett e-mail címe.

VI. Az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai

1./ Hozzáférés

Személyes adataik kezeléséről minden érintett tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Mindezeket a jogait csak előzetes azonosítást követően tudjuk biztosítani. Az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, panaszait az adatkezelő bármely elérhetőségén keresztül benyújthatja.

2./ Helyesbítés, tiltakozás és törlés

Az érintettek írásban kérhetik a személyes adataik (vagy azok egy részének) módosítását és törlését, valamint tiltakozással lehetnek az adatkezeléssel szemben. Ezen kérésekre az adatkezelő a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb három héten belül visszajelzést küld.

Törlés abban az esetben lehetséges, ha az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

Az e-mailen kért adattörlésre a kifogás megérkezésétől legkésőbb a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb három héten belül válaszol az adatkezelő.

3./ Adatok hordozhatósága

Az érintettek írásban kérhetik az általuk az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok rendelkezésre bocsátását, széles körben használt, géppel olvasható formátumban.

Az adatkezelő a kérést követően ezt 30 napon belül az érintett számára rendelkezésre bocsátja.

VII. Adatbiztonsági intézkedések

Az adatkezelő megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel és egyéb műszaki megoldásokkal gondoskodik arról, hogy az érintett személyes adatait védje, többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, törlése, megsemmisítése, véletlen megsemmisülése, sérülése, hozzáférhetetlenné válása ellen. Így például a szervereken tárolt személyes adatokhoz való hozzáférés naplózásra kerül, ami alapján mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adatokhoz fért hozzá.

VIII. Jogérvényesítési lehetőségek

Kérjük a felhasználókat, hogy ha úgy érzi, hogy az üzemeltető megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges sérelmet orvosolhassuk.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik az adatvédelmi hatóság segítségét is. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes jogszabályi rendelkezéseket az Euórpai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § tartalmazza.

A személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt e-mail –en várjuk.

Az üzemeltető személyes adatát kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozat és a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli. Amennyiben azonban a felhasználó személyes adatainak kezelésével kapcsolatban mégis panaszt szeretne tenni, vagy más módon elégedetlen azzal, ahogyan az adatait kezeljük, jogában áll a felügyeleti hatóságnál panaszt tenni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Kapcsolat


hello@lafemmeszalon.hu

4025 Debrecen Piac u. 81./1.

Telefon: + 36 30 2516518


Felhasználási feltételek
La femme Blog

Média megjelenések

Viasat3
Fórum Debrecen
Alföld TV
Esküvői Trend Magazin
Esküvői Divat Magazin
Magyar Esküvő
Weboldalunk a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében sütiket (cookie) használ. A Weboldal használatával Ön beleegyezik az ilyen adatfájlok fogadásába és elfogadja az adat és süti - kezelésre vonatkozó irányelveket. Tovább olvasom >>